… vrees voor 't zelfbehoud? O neen, neen, van wat belang is thans desnoods een menschenleven min of meer. Doch... al die arme jongens prijs gegeven aan verminking en aan dood!

Virginie Loveling (1914)

Terug naar index

MENNEKENS, JEF

(Herentals, 16.12.1877 - Jette, 26.03.1943)

Liberale flamingant, bediende en later gemeentesecretaris van Sint-Jans-Molenbeek. Hij was zeer bedrijvig in het Brusselse culturele leven, vooral op het gebied van het amateurtheater. In de jaren ’20 was hij nauw betrokken bij het Koninklijk Landjuweel (de wedstrijd voor amateurtoneel).
Mennekens schreef (ook onder het pseudoniem Jan van Dieleghem) toneelwerk, poëzie en proza voor volwassenen maar eveneens sprookjes, gedichten, vertellingen en toneelwerk voor de jeugd én (al dan niet vulgariserende) werken van administratieve en juridische aard. In 1943 werd hij, na een machtsstrijd in het Molenbeekse stadhuis, door een sluipschutter neergeschoten.
In zijn bundel Credo (1922) is een gedicht, een ode aan Gent, opgenomen (zie Fragmenten).

[Frans Heymans]

Over Jef Mennekens:

  • Valerius d’Hondt en J.E. Verheyen: Jef Mennekens: een letterkundig jubileum 15 mei 1927 (1927)
  • Mennekens, Jef, in: Lectuurrepertorium. Dl. II (1953), p. 1693
  • André Monteyne, Gijs Garré, René Adams e.a.: Jef Mennekens, 1877-1943: een man van droom en daad (1995)
  • Luc Sieben: Mennekens, Jef, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998)