That afternoon I thought [Ghent] looked magical, it was quite different. You know how it is when you see things suddenly in a different light, in a new light (...)

Sebastian Faulks (1992)

Terug naar index

ORBAN, HENDRIK

(Ursel, 04.01.1911 - Borsbeek 13.09.1999)

Pseudoniem van Polydoor Jozef Verstraete, onderwijzer, auteur van verhalend proza, kindergedichten en -verhalen evenals boekjes voor het onderwijs. Het merendeel van zijn werken publiceerde hij onder zijn echte naam, voor enkele gebruikte hij de pseudoniemen Kris Krekel of Hendrik Orban.
Enkele titels: De avonturen van Scheve Zeven (1939?, onder ps. Kris Krekel), Kindergedichten voor school (1942, onder ps. Kris Krekel)), Uit het leven van Tijl Uilenspiegel (1951, 3 delen, onder eigen naam) en De draak van Gent (1944, onder ps. Hendrik Orban).

De draak van Gent

Het bizarre verhaal speelt zich af in het historische hart van de stad. Omdat de Gentenaren hun cultureel erfgoed schromelijk verwaarlozen, rooft de draak elke nacht alles wat kunstwaarde heeft: schilderijen, standbeelden, glasramen… Het Belfort (waarop de draak prijkt) en het Gravensteen (waar hij het geroofde verbergt) zijn de belangrijkste plaatsen in dit verhaal. Zodra de stad bijna volledig kaalgeroofd is, dringt het tot de bewoners door, hoe onverschillig zij stonden tegenover hun culturele rijkdom uit het verleden. Voortaan zullen zij die beter naar waarde schatten.

[Redactie Literair Gent]

Over Hendrik Orban:

  • Verstraete, Polydoor Jozef, in: Lectuurrepertorium (1952-1954) dl. 3, S-Z, p. 2984