Les navires, les bateaux à vapeur de Londres et de Liverpool avaient l'air de passer au milieu du jardin.

Maurice Maeterlinck (1948)

Terug naar index

ROSSEELS, MARIA

(Borgerhout, 23.10.1916 - Brasschaat, 17.03.2005)

Vlaamse journaliste (van 1947 tot 1976 bij De Standaard), filmrecensente en schrijfster van jeugdverhalen, romans en novellen. Belangrijke thema’s in haar werk waren de verhouding tussen de mens en God, de problemen van gelovige christenen evenals de rol en de plaats van de vrouw in de samenleving.
M. Rosseels verwierf bekendheid met haar trilogie Elisabeth (met Elisabeth, 1953; Ic segh adieu, 1954 en Het derde land, 1954) en met de historische roman Ik was een christen (1957). De dood van een non (1961) betekende echter haar grote doorbraak; het boek werd vertaald in het Frans, Duits en Pools; het werd in 1975 verfilmd door Pierre Collet en Pierre Druout.
Controversieel (voor die tijd) was haar vrijmoedige artikelenreeks Gesprekken met gelovigen en ongelovigen (1967).
Onder de vele prijzen die haar te beurt vielen, vermelden we enkel de oeuvreprijzen: deze van de Vlaamse provincies (1969), van de provincie Antwerpen (1984) en de staatsprijs voor de schrijverscarrière (1984). Haar Verzameld scheppend proza werd in 1981 uitgegeven.

Maria Rosseels en Gent

Het in 1964 gepubliceerde Vrouwen in licht en schaduw bevat dertien schetsen van historische vrouwenfiguren. Eén daarvan, Gij zijt te trots Kathelijne, gaat over de strijd tussen Jacob van Artevelde en zijn latere moordenaar Geraard Denijs, deken der wevers. Het vuur van de strijd wordt aangewakkerd door de naijver tussen hun beider vrouwen, Kathelijne van Artevelde en Gertrude Denijs.

[Frans Heymans]

Over Maria Rosseels:

  • Gaston Durnez: Maria Rosseels (1981)