11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

Terug naar index

SILLITOE, ALAN

(Nottingham, 04.03.1928 - )

Engels romanschrijver en schrijver van verhalen, theater, poëzie, essays en jeugdboeken.
Sillitoe was afkomstig uit een arbeidersmilieu en werkte enige tijd in het leger (Royal Air Force) voor hij wegens ziekte vervroegd met pensioen ging en schrijver werd.
In 1958 debuteerde hij met zijn meest succesvolle roman Saturday Night and Sunday Morning (verfilmd in 1960; in het Nederlands vertaald als Zaterdagavond en zondagmorgen). Ook met de verhalenbundel The Lonely Life of a Long-Distance Runner (1959; Nederlandse titel: De eenzaamheid van de lange-afstandsloper) oogstte hij veel lof; in 1962 werd het titelverhaal ervan verfilmd.
Literatuurcritici brachten hem onder bij de “angry young men” van de jaren vijftig die hun “opstandige” weg en hun identiteit zochten in het naoorlogse Engeland. De benaming van de schrijversgroep gaat terug op de titel van het spraakmakende theaterstuk uit 1956, Look Back in Anger, van John Osborne.
Andere bekende werken van Sillitoe zijn de romans A Start in Life (1970) en A Man of His Time (2004).

Alan Sillitoe en Gent

In een uitvoerig hoofdstuk van zijn psychologische roman The Widower’s Son (1976; vertaald als De zoon van de weduwnaar), ondernemen een soldaat en zijn geliefde een treinreis in België. Zij doen Oostende, Blankenberge, Brugge, Gent en Ieper aan. Tijdens die reis trachten zij in het reine te komen met het oorlogsverleden (Wereldoorlog II) en met hun gemengde gevoelens van liefde, eenzaamheid en verdriet.
In Gent bezoeken zij de Sint-Baafskathedraal waar zij Van Eycks vermaarde veelluik Het Lam Gods én Pieter Paul Rubens’ De bekering van Sint-Bavo (van soldaat tot beschermheilige van Gent) zien. In deze kunstwerken vinden ze troost en meer levensinzicht. Om die reden staat de Gentse passage in de roman symbool voor latere beslissingen: de soldaat neemt ontslag uit het leger en er komt een einde aan hun relatie.

[Joël Neyt]

Over Alan Sillitoe:

• Richard Bradford: The Life of a Long-Distance Writer: the Biography of Alan Sillitoe (2008)
• Documentatiemap in de Stedelijke Openbare Bibliotheek
Alan Sillitoe, zie internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Sillitoe