Voor ons is elke stad, elk park, ja, elk punt ter wereld, een Gent. Voelen we ons misschien niet voortdurend belegerd? En is niet ieder van ons een stad, een kasteel, langs alle kanten belegerd?

Nikos Kachtitsis (1953)

Terug naar index

STICHELBAUT, ALBERIK LODEWIJK

(of Lucas?) Basilius (Gent, 1754 - Meigem, 17.11.1837)

Monnik in de abdij van Drongen, later pastoor van de parochie Meigem in het land van Nevele, broer van Jan Antoon.

Alberic Stichelbaut is de auteur van een epos in twaalf zangen, Jeruzalems herstelling (1811), geschreven in een eenvoudige, vloeiende, door Noord-Nederlandse voorbeelden geïnspireerde stijl. Het werk bezingt de terugkeer van het joodse volk uit de Babylonische gevangenschap en de wederopbouw van Jeruzalem en van zijn tempel. Er is gesuggereerd dat het epos een voorafbeel­ding zou zijn van het Zuid-Nederlandse volk dat uitziet naar de bevrijding uit de Franse Overheersing.

[Jozef Smeyers]

Over Alberik Lodewijk Stichelbaut:

  • Philip Blommaert: De Nederduitsche schryvers van Gent (1861), p. 403-405
  • Willem van Eeghem: Stichelbaut, Albéric-Luc-Basile, in: Biographie nationale de Belgique, dl. 24 (1926-1929), kol. 21-23
  • Hendrik J. Elias: Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, dl. 1 (1970, 2de druk), p. 166
  • Stichelbaut, Alberik Lodewijk (of: Lucas) Basilius, in: Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde (1986), p. 379