(…) aan de ingangspoort van de courantdrukkerij was er eene herrie. Plots vloog, achter ons, de deur der redactiezaal open (…). De Duitschers zijn daar!… Ze zijn op ’t stadhuis!

Jozef de Graeve (1919)

Terug naar index

TOP, KAMIEL

(Adinkerke, 04.01.1923 – Flossenburg/Duitsland, 04.03.1945)

Vlaams prozaschrijver, in maart 1945 omgekomen in een Duits concentratiekamp.
Hij bezocht de lagere school in Adinkerke. In september 1936 verhuisde de familie naar Nieuwpoort, waar Karel Jonckheere zijn leraar Nederlands was.
Vanaf eind 1939 volgde hij Germaanse Talen aan de Rijksmiddelbare Normaalschool in Gent, maar bij het uitbreken van de oorlog nam de familie de wijk naar Frankrijk. Top keerde echter vrij snel naar Gent terug om zijn studie Germaanse Talen te voltooien. Hij werkte later bij de bevoorradingsdienst van Nieuwpoort en als bruggendraaier.

Op 14 april 1944 ̶ toen hij tijdelijk als leraar in Gent aan de slag kon ̶ werd hij gearresteerd door de Gestapo (de Duitse Geheime Staatspolizei), op verdenking van spionage voor de geallieerden. In januari 1945 werd hij naar het concentratiekamp Flossenburg gestuurd, waar hij kort daarna aan ondervoeding en dysenterie bezweek.

Vanaf 1937 begon de vroegrijpe jongeling een correspondentie ̶ die vriendschap werd ̶ met Willem Elsschot. Reeds in 1938 maakte Top een opgemerkt debuut met de novelle Een begrafenis.
Ook zijn dichtbundel Het open venster (1941) viel heel wat lof toe; samen met Van zee en visschers (1943) verscheen in 1984 nog een verzameleditie bij het Masereelfonds in Gent. De Groote Snoecks Almanak van 1943 publiceerde ook zijn gedicht “Ontmoeting”, opgedragen aan professor Hegmans, die samen met Achilles Mussche grote invloed uitoefende op Tops literaire ontwikkeling. Tijdens de oorlog maakte hij ook deel uit van de Gentse Faun-groep.

[Frans Heymans]

Over Kamiel Top:

  • Stefan Brijs: In nacht en nevel: Kamiel Top (4.1.1923-4.3.1945), in: De vergeethoek (2003)
  • Roger Quagebeur: Westhoekjeugd in oorlogstijd (2008)
  • Werner Spillemaeckers: Is Kamiel Top een zoon van Willem Elsschot?, in: Vlaanderen, jg. 45 (1996), nr.5, p. 282-286
  • Over zijn leven, zijn werk en zijn tragisch einde, zie ook op http://schrijversgewijs.be/schrijvers/top-kamiel/ en bijdragen over Flossenburg op het internet.