... tweede dag der Gentsche Kermis, en Volksbal op den Kouter (...) soort van jaarlijksch onderdompelen in de bruisende kuip der diepere geaardheid waar wij aan ontsproten zijn.

Karel van de Woestijne (1913)

Terug naar index

VAN DAELE, ERNST (ERNEST)

(Gent, 15.09.1891 - Gent, 25.02.1979)

Onderwijzer, prozaschrijver. Hij werd geboren in de Godshuizenlaan, later woonde hij in de Sint-Pietersaalststraat, de Kikvorsstraat, de Eendrachtstraat en de Pijlstraat. In 1931 behaalde hij het diploma van onderwijzer in de Rijksnormaalschool, Ledeganckstraat.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht hij aan het front. Nadien was hij verbonden aan verscheidene scholen van het stedelijk onderwijs. Vanaf 1937 tot hij in 1944 met pensioen ging, was hij hoofdonderwijzer van de lagere school in de Bernadettestraat.

In 1937 publiceerde hij de vlot geschreven verhalenbundel Ernst en humor. Het hoofdverhaal, getiteld Heldenhulde, is een geromanceerd feitenrelaas met persoonlijke belevenissen van een jonge Gentse soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens de weken na de Wapenstilstand van 1918 wanneer hij, terug in Gent, zijn weg in het burgerleven weer moet vinden. Het tweede deel van Ernst en humor bestaat uit een achttal kortere oorlogsverhalen.

[Daniël van Ryssel & redactie Literair Gent]

Over Ernst van Daele:

• Ernest van Daele, in: 100 jaar Rijksnormaalschool Gent, 1880-1890 (1980)
• Daniïel van Ryssel: Ernest van Daele, in: 55 vergeten Gentsche schrijvers (2008); bijdrage bedoeld voor internet www.gentblogt.be; daar te zoeken onder “Vergeten schrijvers”

Interne links

[Fragmenten] Heldenhulde