That afternoon I thought [Ghent] looked magical, it was quite different. You know how it is when you see things suddenly in a different light, in a new light (...)

Sebastian Faulks (1992)

Terug naar index

VAN DE VYVERE, GEERAERD

(Gent, 1552 - Keulen, 15.05.1593)

Marcus van Vaernewyck situeert zijn overlijden op 15.05.1593.
Van de Vyvere was bedreven in de Franse taal en in de rekenkunde. In het Frans gaf hij volgende blijspelen uit: Abraham et Egar, La fidélité nuptiale en Les amours de Thésée et Déjasir. Daarnaast schreef hij een spraakkunst voor het Frans, een Verzaemeling Fransche en Duitsche synonymen of gelykbeteekenende woorden en een Verzameling van Franse brieven.

[Redactie Literair Gent]

Over Geeraerd Van de Vyvere:

  • Marcus van Vaernewijck: De historie van Belgis (ed. 1829, Vanderhaeghen); bijvoegsel: Alphabetische beredeneerde naemlyst der Gentenaeren. – Ook internet, de originele editie van 1574: Geeraerd van de Vyvere, zie http://www.dbnl.org/tekst/vaer003dieh01_01/vaer003dieh01_01_0516.php
  • Piron, C[onstant] F[idèle] A[rmand]: Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van België (...) sedert de eerste tyden tot den dag van heden, (1860-1862), p. 449. Zie ook internet: http://books.google.be/
  • Daniël van Ryssel: 175 vergeten Gentsche schrijvers. Deel V-A: humanisten en kerkelijke schrijvers (2009)