Geen vreemde lof zal ooit mijn trouwe lier ontspringen, / Ik zal der Belgen eer, den lof van Gent bezingen,/ En hulde aen helden, aen mijn’ medeburgers biên.

Justus Ryckius (1614, vert. Philip Blommaert 1855)

Terug naar index

VAN PEVENAEGE, ODON

(Maarke-Kerkem/Maarkedal, 10.01.1893 - Sint-Jacobskapelle/IJzer, 15.07.1917)

Dagboekschrijver. Hij volgde basisonderwijs in Schorisse, tot het gezin in 1906 uitweek naar het Henegouwse Anserœul. In september 1913 werd hij ingelijfd bij de Eerste Compagnie Belgische Grenadiers. Hij sneuvelde in juli 1917 in de loopgraven aan de IJzer.

Van Pevenaege hield vanaf augustus 1914 een dagboek bij over zijn ervaringen in de Eerste Wereldoorlog en de gemeenten die zijn regiment aandeed. Het boekje werd door zijn neef Cyriel van het front meegenomen en als familierelikwie bewaard. De heemkundige kring van Maarkedal maakte de aantekeningen in november 2004 openbaar, in 2009 volgde een historisch gedocumenteerde heruitgave, op voorspraak van Piet Chielens (In Flanders Fields Museum, Ieper).
Het Oorlogsdagboek 1914-1918 [eigenlijk 1914-1915] getuigde op zakelijke wijze van het militaire leven, maar in lyrische opmerkingen over landbouwgewassen en misvieringen schemerde nog Van Pevenaeges jeugd door. Zodra de patstelling aan de IJzer de gruwelen van de oorlog openbaarde, verdween de manhaftigheid uit zijn notities en beschreef hij vooral de emoties om het enorme aantal slachtoffers (o.a. bij de eerste gasaanval en slag bij Steenstraete op 22-24 april 1915). Zo droeg het dagboek ook de mentale sporen van het permanent besef van de dood.

Odon van Pevenaege en Gent

Ook over Gent liet Van Pevenaege zich enthousiast uit. Na de verovering van Zwijnaarde door de Duitsers, moesten de elitetroepen van de grenadiers zich snel terugtrekken over de Schelde en in Oostakker loopgraven gaan delven. Daarna werden ze in de “stad van Artevelde” door de bevolking op gejuich onthaald en van voedsel en bier voorzien.

[Jean-Paul den Haerynck]

Over Odon van Pevenaege:

  • Marc Vuylsteke: Oorlogsdagboek 1914-1918 van Odon van Pevenaege, in: Businarias, jrg. 8 (2004), nr. 24, p. 24-25
  • Ivan Adriaenssens: Odon: oorlogsdagboek van een IJzerfrontsoldaat (2009)