De Tigris en de Euphrates vergaderen ineen, ghelijc te Ghend de Leye ende de Schelde

Joos van Ghistel (ca. 1485)

Terug naar index

VERBURGT, OSKAR

(Gent, 05.05.1873 - ?)

Deze auteur maakte in zijn jonge jaren een ware “trektocht” door Gent mee. Geboren in de Brusselse(poort)straat, vinden we hem achtereenvolgens in de Verspeyenstraat (1877-), de Prinsstraat (1880-), de Aambeeldstraat en de Nederscheldestraat (beide 1882-), de Plataanstraat en de Prinsenhofzaksteeg (beide 1883-), de Pontstraat te Gentbrugge (1886-), terug in Gent, de Toekomststraat (1889-), de Snoekstraat (1900- ), de Visserstraat (1904-), de Schoolstraat (1905-) en de Lozevisserstraat (1905-).
Hij volgde lager onderwijs in de Oranjeschool nr. 2, in het Prinsenhof. Van beroep was hij o.m. machinist in de voorhaven en later leurder met minerale wateren.

Vanaf zijn 16de jaar schreef hij al kluchtliederen en artikelen voor Het Volksblad en begon hij aan een novelle of een roman onder de tiel Vroegere zeden en gebruiken. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoolog week hij met het gezin Verburgt uit naar Glasgow. Nog tijdens die Schotse periode begon hij en zijn zoon Heliodoor (boekbinder) met een tijdschrift (eigenlijk een jaarboek) Het Morgenrood : gewijd aan volksopvoeding, kunst en letteren, wetenschappen, reizen, geschiedenis enz... dat de bedoeling had, de vele in Schotland verblijvende Vlamingen lectuur te verschaffen. Na de oorlog keerde hij terug en vestigde hij zich in Ledeberg, in de Noordstraat. Hij begon een boekhandel (“De Dageraad”) die, onder de vlag van een “Morgenrood Fonds”, het tijdschrift zou voortzetten tot (vermoedelijk) 1944.

Zoals de ondertitel aanduidt, is Het Morgenrood geen louter literair tijdschrift, al bevat elk nummer wel een aantal literaire bijdragen, biografieën van vooral Vlaamse auteurs (onder de rubriektitel Vlaamse koppen) maar ook verhalen en essays van O. Verburgt en van anderen.
Onder de algemene titel Verzamelde werken van Oskar Verburgt (1941) werden zijn (niet van een opvallend literair talent getuigende) verhalen en toneelstukjes bijeengebracht. Ze zijn in typoscript aanwezig in de Gentse Stedelijke Openbare Bibliotheek en in de universiteitsbibliotheek. Enkele titels uit die “reeks”: Vlaanderen onder de Van Artevelde’s, Vrouwendroomen, Marsda-been en De wiskensvlieger Oskar Piton.
Uit het het tijdschrift en uit zijn werk blijkt een overtuigde, zelfs militante (anti-Duitse) Vlaams-nationale ingesteldheid.

[Frans Heymans]

Over Oskar Verburgt:

  • Oskar en Heliodoor Verburgt, in: Het Morgenrood, jrg. 4 (1923/1924), p. 7-9

Interne links

[Fragmenten] Negenmeimarkt
[Fragmenten] Scheldelandschap