(ik) verliet het Hôtel des Pays-Bas en de stad Gent (...), met herinneringen, die ik van geen enkele andere plaats in Europa meedraag.

John Quincy Adams, toekomstig Amerikaans president (1833)

Terug naar index

VERHEGGEN, JOZEF PETER JACOB

(Gent, 1749 - Gent, 05.11.1818)

Augustijnenmonnik en leraar in zijn geboortestad. Philip Blommaert schrijft zijn familienaam als Verhegghen.

Bij het uitbreken van de Brabantse Omwenteling nam hij de wapens op tegen het Oostenrijks bestuur en schreef als hekeldichter het bekende Gesprek tusschen Belfort en de Dulle Griet, gehouden in den nacht tusschen den 16 en 17 van Slagt-maend ten jaere 1789 binnen Gend (1789), waarin hij het vertrek van de Oostenrijkers en de verovering van de stad door de Patriotten bezong. Eugène de Bock noemt het “een kleurrijk stuk populaire rijmkunst”. Prudens van Duyse publiceerde het opnieuw in het Belgisch Museum.

In de Gendschen Almanak van 1791 verscheen zijn Kikvorschen- en Muyzengevecht, naar de ten onrechte aan Homeros toegeschreven Batrachomyomachia, alsmede Invallende gedachten van eenen huyswitter, wegens de teeken-, schilder-, plaetsny-, beeldhouw- en bouwkunde met de bemerkingen van eenen kruyd-mengers leerling.

[Jozef Smeyers]

Over Jozef Peter Jacob Verheggen:

  • Philip Blommaert: De Nederduitsche schryvers van Gent (1861), p. 377-382
  • Eugène de Bock: Verkenningen in de achttiende eeuw (1963), p. 119-120