Mijn gezant vermoordden ze, mijn kasteel verbrandden ze / (...) God sta bij de heer die 't als lot beschoren kreeg / te tuchtigen zulk een bende.

Frans Gunnar Bengtsson (1950)

Terug naar index

YSABIE, REINIER

(Gentbrugge, 26.09.1898 - Gent, 17.09.1967)

Pseudoniem van René Ysebie, handelaar, uitgever en dichter-dramaturg. Hij schreef hoogstwaarschijnlijk ook onder het pseudoniem Maarten Roels. In 1921 huwde hij voor de eerste maal, met Rachel van Overbeke die beter gekend zou worden onder haar pseudoniem Sacha Ivanov (zie aldaar).

Ysabie studeerde in het Frans aan het Koninklijk Atheneum te Gent. In 1921, na zijn eerste huwelijk, verhuisde hij van de Gentbrugse Van Houttestraat naar de Rodelijvekensstraat in Gent. In 1936 trok het echtpaar naar Leuven maar in 1938 keerden zij terug naar Gent, meer bepaald naar de Geldmunt.

Hij was directeur van de Leuvense uitgeverij Erasmus die hij in 1936 oprichtte, vooral om de boekjes van zijn echtgenote op de markt te brengen. Vanaf 1939 was deze uitgeverij in de Gentse Zeugstraat gevestigd. Zijn eigen werken verschenen vooramelijk bij het eveneens door hem geleide Missiefonds Aucam, later Castrum (ook in Leuven).

Ysabie schreef pretentieloze, lyrisch-romantische poëzie evenals katholiek en historisch geïnspireerde toneelstukken. Voor veel van zijn Franstalige poëzie (o.m. Les amours englouties, 1961) gebruikte hij het pseudoniem René d’Ys. Enkele titels van zijn hand: Celverzen (1942, al in 1922 geschreven, toen hij voor activisme gevangengezet was), Pater Lievens : missiedrama in vier bedrijven (1927) en Zannekin : historisch- romantisch trreurspel in vijf bedrijven (1927).
Na het overlijden van zijn echtgenote Rachel, hanteerde hij ook wel eens haar pseudoniem, Sacha Ivanov, voor een aantal vlotte Ivanov-verhaaltjes.

Harten is troef (in 1936 gepubliceerd onder het weinig gekende pseudoniem Maarten Roels) speelt zich grotendeels af in een duidelijk herkenbaaar Gent, in de jaren ’20-’30 van de vorige eeuw. De roman vangt aan als een degelijk geschreven (maar inhoudelijk eerder triviaal) liefdesverhaal. Geleidelijk aan krijgt het verhaal echter meer tragiek en psychologische diepgang en evolueert hij naar een naturalistisch aandoend verhaal. Sommige bladzijden (met beschrijvingen van Gent, de Gentse feesten, taferelen aan de Leie) stijgen dan uit boven het niveau van de triviaalliteratuur, herinneren zelfs aan “Buysse op zijn best” (aldus Lode Monteyne), “echter zonder diens raffinement” (vond Ernest van der Hallen). Het katholieke Lectuurrepertorium (ed. 1954) noemde de roman echter “ruw van zeden en litterair niet veel zaaks” en voegde daaraan de zedelijke qualificatie “streng voorbehouden tot voorbehouden lectuur” toe.

[Frans Heymans]

Over Reinier Ysabie:

  • Lode Monteyne: Kroniek van het proza, in: De Vlaamse gids, jrg. 24,(1936), p. 559-560. Bespreking van Harten is troef
  • Ernest van der Hallen: Oud en nieuw in Noord en Zuid, in: Boekengids, jrg. 16 (1938), nr. 7, p.295. Bespreking van Harten is troef
  • In een brief dd. 20.09.1958 van Marcel Stijns (hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws) aan Ger Schmook (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen) wordt bevestigd dat Maarten Roels het pseudoniem is van René Ysabie. De brief wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis, in het administratief dossier over Ysabie
  • Zie ook bij Sacha Ivanov